Link:

Laman Ediramle

Panduan egroup

Arkib e-mel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMAN GDW KG. KOK PASIR , TUMPAT

Biro Pertanian dan Perternakan

 Pengerusi         :    Che Aziz bin Che Megat

Setiausaha        :    Ab. Ghani bin Yusof

Ajk                   :     Mohd Zabi bin Yar

                        :     Che Min bin Omar

:     Razali bin Omar

:     Mohd zulkifli bin Mohd Noor

:     Mohd Rahim bin Salam

:     Che Mat Salleh bin Che Mat

:     Mohamad bin Deris

Laporan Biro 

Kegiatan ekonomi di Kok Pasir adalah kegiatan pelbagai sumber.

Sebahagian daripada penduduk Kok Pasir terlibat secara langsung dengan pertanian dan perternakan sebagai sumber sara hidup mereka antaranya: 

Pertanian

1.                  Padi 

Penanaman padi adalah merupakan bidang pertanian yang utama penduduk Kok Pasir , seramai 27 keluarga terbabit dalam penanaman padi . 

Senarai Pesawah Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan

Unit Peladang Kg. Kok Pasir 

1.                  Ab. Rahman bin Kadir              :      6.00 ekar

2.                  Abdullah bin Yusoff                  :      6.00 ekar

3.                  Abdullah bin Yusoff                  :      3.66 ekar

4.                  Che Awang bin Chee               :      6.00 ekar

5.                  Che Awang bin Mamat             :      1.07 ekar

6.                  Che Fatimah bt Ahmad             :      1.48 ekar

7.                  Che Gayah bt Pak Adek           :      2.77 ekar

8.                  Dollah bin Senik                       :      4.78 ekar

9.                  Eshah @ Rahimah bt Haron      :      5.85 ekar

10.              Kamaruddin bin Awang              :      6.00 ekar

11.              Mahmood bin Yahya                 :      3.31 ekar

12.              Mamat bin Hassan                   :      5.94 ekar

13.              Mek Som bt Latiff                      :      3.35 ekar

14.              Mek Thom bt. Senik                  :      1.90 ekar

15.              Mohammed bin Jusoh                :      5.83 ekar

16.              Mohd Noor bin Mohd Yusoff        :      6.00 ekar

17.              Napisah @ Marias bt Ismail         :      3.92 ekar

18.              Omar bin Tahir                            :      2.37 ekar

19.              Ramli bin Harun                          :      6.00 ekar

20.              Yaacob bin Karim                       :      3.49 ekar

21.              Zainab bt Kasim                          :      6.00 ekar

22.              Zainuddin bin Awang                    :      2.51 ekar

23.              Rakiah bt Omar                           :      3.24 ekar

24.              Muhamad bin Awang                    :      3.00 ekar

25.              Mamat bin Che Ngah                    :      3.00 ekar

26.              Ab. Latif bin Awang                      :      2.00 ekar

27.              Ibrahim bin Ismail                         :      2 .00 ekar 

2.                  Penanaman Salak

Biarpun pada kebanyakan tempat ,  tanah di Kok Pasir adalah berpasir dan tidak begitu sesuai untuk penanaman beberapa jenis tanaman, terdapat juga usaha penanaman salak oleh penduduk Kok Pasir yang diusahakan oleh Encik Che Soh bin Ibrahim (Penghulu Mukim Kok Pasir) ,  Encik Abdullah bin Ab. Rahman dan Encik Abdullah bin Ibrahim. 

Kira-kira 1,000 pokok salak jenis Salak Madu ditanam di tanah seluas kira-kira 2 ekar dan pokok yang ditanam bermula sejak 2 tahun lepas, kini sudah mulai mengeluarkan buah. 

Menurut mereka yang terbabit, penanaman Salak ini akan diperluaskan lagi di mana-mana terdapat tanah terbiar yang bersesuai untuk penanaman salak di kampung ini. 

3.                   Kelapa

Selain penanaman padi dan salak, kelapa juga banyak ditanam di kampung ini dan ianya hampir membabitkan semua penduduk kampung ini. 

4.                  Sayur-sayuran dan pokok-pokok buah-buahan.

Disebabkan faktor tanah yang berpasir dan kering, penanaman sayuran dan buah-buahan seperti rambutan, langsat, dokong, durian dan sebagainya tidak banyak di kok pasir.  Begitupun pada sesetengah tempat di kampung ini terdapat juga pokok-pokok buahan seperti yang disebutkan di atas , walaupun ianya bukan sebagai sumber pendapatan utama penduduk kg kok pasir. 

   Disediakan oleh Biro Pertanian dan Perternakan GDW Kok Pasir 2003 

Hubungi Webmaster Lokasi

Phone:    09-7511099 - Ediramle Ismail

                                   (Webmaster)

Email:     edi@geek.com

               ediramle@geek.com 

 

Alamat Surat Menyurat:

 

No. 100 Jalan Perhentian Keretapi,

Kampung Kok Pasir, 

16040, Palekbang, 

Kelantan.


   Copyright --2003, Ediramle Ismail, Tumpat, Kelantan, Malaysia.